Aan kinderen worden tegenwoordig veel eisen gesteld. Niveaus moeten worden gehaald en op Cito’s moet worden gescoord. Niet alle kinderen kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Dat kan verschillende oorzaken hebben.
Heeft uw kind moeite met het leren lezen en/of rekenen, concentreren en/of het maken van huiswerk? Dan kan het zijn dat uw kind de lesstof anders verwerkt dan wordt aangeboden. En dat zorgt er voor dat kinderen “de luikjes” dicht doen waardoor ze op termijn een leerachterstand oplopen.

Twizzil biedt een breed scala aan trainingen aan om kinderen, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs, makkelijker en beter om te leren gaan met leren en het begrijpen van de lesstof. Kinderen met AD(H)D, dyslexie, dyscalculie en leerachterstand kunnen op een eenvoudige en leuke manier ervaren dat ook zij kunnen leren. Naar school gaan wordt dan een stuk plezieriger.

Twizzil helpt met het stellen van de prioriteiten en geeft uw kind inzicht in eigen kwaliteiten en het ontwikkelen van een leerstijl op maat.